Musik

I musikämnet jobbar vi i en tydlig progression från åk 1 (vissa år även från f-klass).

Vi musicerar: sång och instrumentalspel i stort sett varje lektion där ackordspel, basstämmor, melodistämmor och slagverkstämmor varvas med musikteori, instrumentkunskap, musikskapande, resonemang om eget och andras musicerande samt hur vi kan urskilja olika karaktärsdrag i genrer och musik från andra kulturer.

M v h Anna Axelson-Fisk, musiklärare på Domarringens skola

Uppdaterad: