Elevråd

 

På Domarringens skola deltar elever från åk 3-5 i skolans elevråd.

Elevrådet träffas med jämna mellanrum under året, ungefär var 5:e vecka.

De frågor som eleverna har med sig från sina klassråd diskuteras samt skolans arbets- och skolmiljö. 

Eleverna får också olika uppdrag att utföra i sina egna klasser samt i sina ansvarsklasser. Ansvarsklasserna är förskoleklass-åk 2

 

 

 

 

 

Uppdaterad: