Arbetslag Gul

Amelia Davies, 2A

Anastasia Kelidis 2B

Sebastian Carretero Gustafsson, 2B och fritids

Petra Ekelund 2C

Linda Görgård 2D

Therese Fröberg Öhman 2D och fritids

Kerima Can Isaksson, fritids 

Sören Thunberg, fritids

Uppdaterad: