Arbetslag Gul

Amelia Davies, 1A

Anastasia Kelidis 1B

Sebastian Carretero Gustafsson, 1B och fritids

Petra Ekelund 1C

Linda Görgård 1D

Therese Fröberg Öhman 1D och fritids

Kerima Can Isaksson, fritids 

Sören Thunberg, fritids

Uppdaterad: