Organisation/ arbetslag

Arbetslag Blå:
Arbetslagsledare: Åsa Eronen
FkB, 1B, 2B
Fritids

Arbetslag Röd:
Arbetslagsledare: Åsa Lindström
FkA, 1A, 1D, 2A
Fritids

Arbetslag Gul:
Arbetslagsledare: Suzanne Boström
FkC, 1C, 2C
Fritids

Arbetslag Flygeln:
Arbetslagsledare: Ylva Bunge
3A, 3B, 3C
Fritids

Arbetslag 4-5:
Arbetslagsledare: Petra Ekelund
4A, 4B, 4C, 4D
5A, 5B, 5C, 5D, 5E

Prest.ämneslärare
Arbetslagsledare: Tina Molin

Specialpedagoger


Elevhälsosteamet:
Johan Skage, Camilla Larsson, Birgitta Carlsson, Fanny Söderman, Eva Nyman, Maria Färdigs, Helena Carlsson, Kajsa Hesselius, Kristina Aktiv.

Likabehandlingsteamet:
Johan Skage, Camilla Larsson, Fanny Söderman, Eva Nyman, Maria Färdigs, Helena Carlsson, Kajsa Hesselius, Urban Andersson, Johanna Pettersson, Tomas Sabel, Lina Hegerius, Roine Andersson

28 juni 2018