Organisation/ arbetslag

Arbetslag Blå:
Arbetslagsledare: Ein Besev Persson
FkB, 1B, 2B
Fritids

Arbetslag Röd:
Arbetslagsledare: Åsa Lindström
FkA, 1A, 1D, 2A
Fritids

Arbetslag Gul:
Arbetslagsledare: Suzanne Boström
FkC, 1C, 2C
Fritids

Arbetslag Flygeln:
Arbetslagsledare: Ylva Bunge
3A, 3B, 3C
Fritids

Arbetslag 4-5:
Arbetslagsledare: Petra Ekelund
4A, 4B, 4C, 4D
5A, 5B, 5C, 5D, 5E

Prest.ämneslärare
Arbetslagsledare: Tina Molin

Specialpedagoger


Elevhälsosteamet:
Johan Skage, Camilla Larsson, Birgitta Carlsson, Fanny Söderman, Eva Nyman, Maria Färdigs, Helena Carlsson, Karin Holm Sandqvist, Kristina Aktiv.

Trygghetsgruppen
Johan Skage, Camilla Larsson, Fanny Söderman, Eva Nyman, Maria Färdigs, Helena Carlsson, Urban Andersson, Johanna Pettersson, Marie Bragsjö, Karin Ekstam, Roine Andersson