Organisation/ arbetslag

Arbetslag Blå:
FC, FD
Fritids

Arbetslag Röd:
FA, FB
Fritids

Arbetslag Gul:
2A, 2B, 2C, 2D
Fritids

Arbetslag Flygeln:
1A, 1B, 1C
Fritids

Arbetslag 4-5:
4A, 4B, 4C
5A, 5B, 5C, 5D

Prest.ämneslärare

Specialpedagoger

Elevhälsosteamet:
Johan Skage, Camilla Larsson, Birgitta Carlsson, Fanny Söderman, Eva Nyman, Kajsa Hesselius, Helena Carlsson, Karin Holm Sandqvist, Kristina Aktiv.

Trygghetsgruppen
Johan Skage, Camilla Larsson, Fanny Söderman, Eva Nyman, Helena Carlsson, Urban Andersson, Karin Holm Sandqvist, Sebastian Carretero Gustafsson, Therese Öhman Fröberg, Thomas Sabel, Mathias Eriksson, Elenor Danielsson