Elevhälsa/ specialpedagogik

Helena Carlsson, specialpedagog

Karin Holm Sandqvist, speciallärare

Kajsa Hesselius, speciallärare

Eva Nyman, speciallärare

Kristina Aktiv, skolsköterska

Eva Hallqvist Larsson, specialpedagog

Fanny Söderman, kurator

Birgitta Carlsson, skolpsykolog

 

 

 

Uppdaterad: