Elevhälsa/ specialpedagogik

Linda Bjerking, speciallärare

Karin Holm Sandqvist, speciallärare

Kajsa Hesselius, speciallärare

Maria Birck, logoped

Kristina Aktiv, skolsköterska

Fanny Hedman, kurator

Birgitta Carlsson, skolpsykolog

 

 

Uppdaterad: