Elevhälsa/ specialpedagogik

Helena Carlsson, specialpedagog

Kajsa Hesselius, speciallärare

Maria Färdigs, specialpedagog

Eva Nyman, speciallärare

Annika Weber, sva

Kristina Aktiv, skolsköterska

Eva Hallqvist Larsson, specialpedagog

Saknas på bild:

Cecilia Hedman, kurator

Birgitta Carlsson, skolpsykolog

 

 

 

Uppdaterad: