Stab och ledning

Helena Carlsson, biträdande rektor, specialpedagog

Johan Skage rektor

Jimmy Eriksson vaktmästare

Camilla Larsson biträdande rektor

Sinikka Pietilä skoladministratör

Uppdaterad: