Stab och ledning

Helena Carlsson, biträdande rektor

Johan Skage, rektor

Kristina Aktiv, skolsköterska

Sinikka Pietilä, skoladministratör

Uppdaterad: