Stab och ledning

Helena Karlsson, rektor

Charlotta Dehlin, biträdande rektor

Eva Dahlström, skoladministratör

Jimmy Eriksson, skolintendent

Kristina Aktiv, skolsköterska

Uppdaterad: