Stab och ledning

Helena Karlsson, tf rektor

Kajsa Hesselius, tf biträdande rektor/speciallärare

Sinikka Pietilä, skoladministratör

Jimmy Eriksson, vaktmästare

Kristina Aktiv, skolsköterska

Uppdaterad: