Domarringen - en trygg och utvecklande mötesplats där alla elever lyckas!

Domarringen är en F - 5 skola med ca 600 elever. Skolan är belägen i stadsdelen Svartbäcken med tillgång till stora grönområden som inbjuder till många uteaktiviteter. Skolan invigdes 25/9 1948 av dåvarande stadsarkitekten Gunnar Leche som för övrigt ritade stora delar av stadsdelen Tunabackar.

Vår viktigaste uppgift är att erbjuda eleverna en god grund för ett livslångt lärande i en miljö där de känner arbetsglädje, tillit, trygghet och lust att lära. Genom att tillvarata arbetslagens olika kompentenser vill vi möta varje barn utifrån deras olika förutsättningar. Vi är en hälsoskola där vi särskilt betonar uteaktiviteter.

Vi har en välfungerande skolhälsovård med egen skolpsykolog, kurator och skolsköterska. Skolan har ett välutrustat skolbibliotek med både faktaböcker och skönlitteratur. Maten på skolan tillagas i eget kök. 
Vintertid har skolan en stor isbana i direkt anslutning till skolan.

Har du frågor och synpunkter på vår verksamhet eller andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss då vi ser det som en förutsättning för utveckling.

Helena Karlsson, rektor

Charlotta Dehlin, biträdande rektor

Uppdaterad:

Andra sidor under: Domarringen - en trygg och utvecklande mötesplats där alla elever lyckas!