Fritidshem

Fritids Röd (förskoleklass) 018-7276636

Fritids Grön (åk1) 018-7276579

Fritids Flygeln (åk 2) 018-7276634

Fritids Gula (åk 3) 018-7276637

 

 

Uppdaterad: