Värdegrundsarbete - HÄJ

Under två veckor i början av höstterminen och två veckor på vårterminen har skolan HÄJ-veckor med fokus på HÄJ, vänskap och värdegrund. HÄJ är en del av skolans värdegrundsarbete utifrån ledorden Hjälpsam, Ärlig och Juste.

Vi startar gemensamt med alla elever och personal på södra skolgården och sjunger tillsammans.

Under veckorna har vi arbetar vi på olika sätt kring temat. Bland annat har de äldre eleverna intervjuat de yngre eleverna på skolan om vänskap, kompisar, kärlek - helt enkelt hur de anser att en HÄJ-kompis ska vara! Klicka här för att läsa ett urval av intervjuerna. (DOCX, 17 KB)

Eleverna har tillverkat HÄJ-armband och gjort handavtryck.

Uppdaterad: