Värdegrundsarbete - HÄJ

Under två veckor i början av höstterminen och två veckor i början av vårterminen har skolan HÄJ-veckor med fokus på HÄJ, vänskap och värdegrund.

HÄJ är en del av skolans värdegrundsarbete utifrån ledorden Hjälpsam, Ärlig och Juste.

Under veckorna arbetar vi på olika sätt kring temat både inom klassen och tillsammans i faddergrupper.  

 

Uppdaterad: