Personal

TF Rektor

Helena Karlsson

tf Biträdande rektor/speciallärare

Kajsa Hesselius

Administratör

Sinikka Pietilä

Skolpsykolog

Birgitta Carlsson

Träffas säkrast tis, ons och tor.

Skolsköterska

Kristina Aktiv

Kurator

Fanny Söderman

Logoped

Maria Birck

Adam Steen

Fritidshemsassistent

Amelia Davies

Lärare 1A

Anastasia Kelidis

Lärare 1B

Angela Helgesson

Elevassistent Flygeln

Anna Axelson Fisk

Musiklärare

Anna Lineborn

Lärare 5C

Ann-Sofie Danell Karlberg

Lärare 3A

Carola Carlsson

Elevassistent 5A

Charlotta Tegenfeldt

Lärare Åk 4

Christina Wahlén Olsson

Lärare sva/ fbk

Daniel Tipner

Idrottslärare

Daniel Uggla

Fritidspedagog Röda

Elenor Danielsson

Textillärare

Elin Besev Person

Förskollärare FD

Elin Nilsson

Lärare 4B

Erica Ekström

Elevassistent 4B

Fredrik Lindholm

Lärare 5A

Gunder Engström

Barnskötare Blå

Ibrahim Yunus

Elevassistent FD

Jimmy Eriksson

Elevassistent Gröna

Jimmy Eriksson

Vaktmästare

Johanna Pettersson

Lärare

John Jingåker

Lärare 4A

Karin Holm Sandkvist

Speciallärare

Kerima Can Isaksson

Fritidspedagog Gula

Lena Arnström

Förskollärare FB

Linda Bjerking

Speciallärare

Linda Görgård

Lärare 1D

Lisa Molin

Elevassistent 3A

Louise Nilsen

Lärare 3C

Lise-Lotte Lundqvist

Lärare 2B

Madelene Bosell

Fritidspedagog Gröna

Magnus Persson

Elevassistent 4D

Marcus Karlsson

Elevassistent 2A

Margit Niklasson

lärare 2A

Mari Vidgar

Förskollärare fritids Blå

Maria Berglund

Lärare 5B

Marie Bragsjö

Barnskötare Röda

Maria Dahlén

Förskollärare FC

Mathias Eriksson

Elevassistent 4A

Michael Lööf

Fritidspedagog Flygeln

Mikael Jonasson

Lärare 4C

Moa Holmberg

Lärare i fritidshem Blå

Nathalie Persson

Lärare

Oscar Kjellin

Elevassistent åk2 och fritids grön

Petra Ekelund

Lärare 1C

Pia Alexisson

Lärare Trä och metall

Rania Kaskas

Lärare FBK/ ma

Sebastian Carretero Gustafsson

Elevassistent 1B

Sofie Sjöström

Lärare 4D

Suzanne Boström

Lärare 2C

Susanne Samuelsson

Elevassistent FA

Sören Thunberg

Fritidspedagog Gula

Tapani Panula

Förskollärare/ fritids gul

Therese Fröberg Öhman

Elevassistent 1D

Thomas Sabel

Fritidspedagog Gröna

Tina Molin

Idrottslärare

Tomas Jonsson

Fritidsresurs Flygeln

Urban Andersson

Elevassistent 5C/IT

Vendela Axnér

Elevassistent FB

Victor Andersson

Lärare 5D

Ylva Bunge

Lärare 3B

Åsa Eronen

Lärare2D

Åsa Lindström

Förskollärare FA
Uppdaterad:

Andra sidor under: Personal