Personal

Rektor

Johan Skage

Bitr.rektor

Camilla Larsson

Administratör

Sinikka Pietilä

Skolpsykolog

Birgitta Carlsson

Träffas säkrast tis, ons och tor.

Skolsköterska

Kurator

Fanny Söderman

Anastasia Kelidis

Lärare 1A

Anna Axelson Fisk

Musiklärare

Anna Lineborn

Lärare 4D

Carina Wall Nilsson

Elevassistent Flygeln

Carola Carlsson

Elevassistent 4A

Charlotta Tegenfeldt

Lärare 5A

Daniel Tipner

Idrottslärare

Daniel Uggla

Lärare 1B

Ditte Falck

Lärare 3A

Elenor Danielsson

Textillärare

Elin Besev Person

Förskollärare FkB

Elin Thorsén

Lärare 3C

Erica Ekström

Elevassistent 1C

Eva Hallqvist Larsson

Specialpedagog

Erik Samuelsson

Förskollärare FkB

Eva Nyman

Speciallärare

Gunder Engström

Barnskötare Gula

Helena Carlsson

Specialpedagog, bitr. rektor

Jimmy Eriksson

Elevassistent 5C

Jimmy Eriksson

Vaktmästare

Johanna Pettersson

Lärare 4C

Johanne Engelund Tjøsvold

Elevassistent 5D

John Jingåker

Lärare 5B

Kajsa Hesselius

Lärare 5C, speciallärare

Karin Ekstam

Fritidspedagog Flygeln

Karin Holm Sandkvist

Speciallärare/ lärare no

Karolina Flodstam

Lärare 4B

Leif Sääf

Fritidspedagog Röda

Linda Görgård

Lärare 1C

Ludmila Al-Mekdadi

Fritidspedagog Flygeln

Lise-Lotte Lundqvist

Lärare 2A

Madelene Bosell

Fritidspedagog Blå

Magnus Persson

Elevassistent 5E

Marcus Karlsson

Elevassistent 5B

Margit Niklasson

lärare 1D

Mari Vidgar

Förskollärare FkB

Maria Färdigs

Specialpedagog/ lärare sva

Marie Bragsjö

Barnskötare Röda

Maria Dahlén

Förskollärare FkC

Mathias Eriksson

Elevassistent 3A

Michael Lööf

Fritidspedagog Gula

Mikael Jonasson

Lärare 5D

Nathalie Persson

Lärare 5C

Petra Ekelund

Lärare 5E

Pia Alexisson

Lärare Trä och metall

Rania Kaskas

Förskollärare, resurslärare

Roine Andersson

Förskollärare FkC

Simon Häggqvist

Elevassistent 5A

Suzanne Boström

Lärare 2C

Susanne Samuelsson

Elevassistent 2C

Sören Thunberg

Fritidspedagog Röda

Tapani Panula

Förskollärare FkA

Therese Fröberg Öhman

Elevassistent 1B

Thomas Sabel

Fritidspedagog Blå

Tina Molin

Idrottslärare

Tomas Jonsson

Fritidsresurs Flygeln

Ulrika Öhman

Lärare 4A

Urban Andersson

Elevassistent 4D/IT

Ylva Bunge

Lärare 3B

Åsa Eronen

Lärare 2B

Åsa Lindström

Förskollärare FkA
Uppdaterad:

Andra sidor under: Personal