Personal

Rektor

Johan Skage

Tf biträdande rektor

Helena Carlsson

Administratör

Sinikka Pietilä

Skolpsykolog

Birgitta Carlsson

Träffas säkrast tis, ons och tor.

Skolsköterska

Kristina Aktiv

Kurator

Fanny Söderman

Angela Helgesson

Elevassistent 5A

Anna Axelson Fisk

Musiklärare

Anna Lineborn

Lärare 5D

Ann-Sofie Danell Karlberg

Lärare 1A

Carina Wall Nilsson

Elevassistent FD

Carola Carlsson

Elevassistent 5A

Charlotta Tegenfeldt

Lärare 4B

Christina Wahlén Olsson

Lärare sva/ fbk

Daniel Uggla

Fritidspedagog blå enhet

Elenor Danielsson

Textillärare

Elin Besev Person

Förskollärare FD

Elin Thorsén

Lärare 2A

Erica Ekström

Elevassistent 2C

Eva Hallqvist Larsson

Specialpedagog

Eva Nyman

Speciallärare

Gunder Engström

Barnskötare Gula

Ibrahim Yunus

Elevassistent FC

Jimmy Eriksson

Elevassistent 3C

Jimmy Eriksson

Vaktmästare

John Jingåker

Lärare 4C

Kajsa Hesselius

Speciallärare

Karin Holm Sandkvist

Speciallärare

Karolina Flodstam

Lärare 5B

Kerima Can Isaksson

Fritidspedagog åk 2

Leif Sääf

Fritidspedagog åk 3

Lena Arnström

Förskollärare FB

Linda Görgård

Lärare 2C

Louise Nilsen

Lärare 1C

Ludmila Al-Mekdadi

Fritidspedagog åk 1

Lise-Lotte Lundqvist

Lärare 3A

Madelene Bosell

Fritidspedagog åk 3

Magnus Persson

Elevassistent 2A

Marcus Karlsson

Elevassistent FA

Margit Niklasson

lärare 2D

Mari Vidgar

Förskollärare FB

Maria Berglund

Lärare 5A/ 5B

Marie Bragsjö

Barnskötare 2A/åk 2

Maria Dahlén

Förskollärare FC

Mathias Eriksson

Elevassistent 4A

Michael Lööf

Fritidspedagog åk 1

Mikael Jonasson

Lärare 4A

Nathalie Persson

Lärare/ spec

Petra Ekelund

Lärare 2B

Pia Alexisson

Lärare Trä och metall

Rania Kaskas

Lärare FBK/ ma

Roine Andersson

Förskollärare FC

Sebastian Carretero Gustafsson

Elevassistent 1B

Simon Häggqvist

Elevassistent/ fritidspersonal FA

Suzanne Boström

Lärare 3C

Susanne Samuelsson

Elevassistent 1C

Sören Thunberg

Fritidspedagog åk 2

Tapani Panula

Förskollärare FB

Theofanis Pardalis

Idrottslärare

Therese Fröberg Öhman

Elevassistent 2B

Thomas Sabel

Fritidspedagog åk 3

Tina Molin

Idrottslärare

Tomas Jonsson

Fritidsresurs Flygeln

Ulrika Öhman

Lärare 5A

Urban Andersson

Elevassistent 5D/IT

Victor Andersson

Lärare 5C

Ylva Bunge

Lärare 1B

Åsa Eronen

Lärare 3B

Åsa Lindström

Förskollärare FA
Uppdaterad:

Andra sidor under: Personal