Idrott

I ämnet idrott och hälsa arbetar vi med en tydlig stegring i ämnet från förskoleklass till årskurs 5.

Vi fokuserar på att utveckla elevernas allsidiga rörelseförmågor och rörelseglädje. Detta gör vi genom att erbjuda idrottsundervisning inomhus och utomhus under årets olika årstider. 

Eleverna ska under tiden på Domarringen erfara undervisning från de tre fokusområdena; Rörelse, Friluftsliv och utevistelse samt Hälsa och levnadsvanor.

Kursplanen i idrott och hälsa hittar ni här

Idrott och halsa.pdf (PDF, 102 KB)

Uppdaterad: