Fritidshem

Domarringens fritidshemsverksamhet är uppdelad på 4 enheter som ligger i direkt anslutning till barnens skolplaceringar. Verksamheten riktar sig till barn från förskoleklass – skolår 3. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. Öppethållandet är 06.30-17.30 med gemensam öppning för alla på Gula enheten.

Barnen erbjuds ett brett utbud av aktiviteter, såsom pyssel, lek, utflykter, mellanmål m.m. Fritidshemmet är integrerat i skolan avseende lokaler, personal och pedagogisk verksamhet.

Fritids Gröna (åk 2) 018-7276579

Fritids Flygeln (åk 3) 018-7276634

Fritids Gula (åk 1) 018-7276637

Fritids Röda (förskoleklass) 018-7276636

De som har behov av frukost anmäler genom att fylla i blanketten och lämna på fritidsavdelningen. Du hittar blanketten här: Frukost på fritids anmälningar.docx (DOCX, 56 KB)

Barnomsorgsadministrationens handläggare för Domarringens fritidshem är Viola Holm 018 -727 50 33 (telefontid 9.30-11.30)

Fritidsklubben

Fritidsklubben hör inte till skolans verksamhet. Det är en öppen fritidsverksamhet och riktar sig till barn i skolår4-6. I den öppna fritidsverksamheten är barnen inte inskrivna på samma sätt som inom fritidshemmen. På fritidsklubben får barnen möjlighet att tillsammans med kamrater spela spel, pyssla, äta mellanmål, göra utflykter m.m. Fritidsklubben har öppet på eftermiddagar mellan 13.00-18.00 och heldagsöppet på lovdagar och skollov som sportlov, påsklov och höstlov. Under sommaren förvandlas fritidsklubbarna till sommarklubbar med ett brett utbud av sommaraktiviteter.

Vid frågor till fritidsklubben kontaktas:
Enhetschef Maud Uppvall 018-727 66 11, maud.uppvall@uppsala.se

 

Uppdaterad: