Sommarfritids 2023

Fritids har stängt för planeringsdagar måndagen den 12 juni samt torsdag och fredag 10-11 augusti. Fritidshemmet på Domarringen har sommarstängt v.28, 29 och 30. Om behov av fritidsplats finns under de veckor skolan har fritids stängt kommer plats att erbjudas på annan skola i Uppsala.

v. 27 har vi sommarfritids i röda enhetens lokaler. 

v.31 när vi öppnar efter sommarstängningen har vi sommarfritids i gula enhetens lokaler. 

v.32 fortsätter sommarfritids i gula enhetens lokaler måndag-onsdag, torsdag-fredag 10-11 augusti är fritids stängt för gemensamma planeringsdagar för all personal på skolan

v.33 öppnar alla fritidsavdelningar efter sommaren:

förskoleklass på röda

årskurs 1 på gröna

årskurs 2 på flygeln

årskurs 3 på gula

 

 

 

26 juni 2023