Skolstart 18/19

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Domarringens skola!

Alla klasser åk 1-5 börjar i respektive klassrum kl 8.30.

Förskoleklasserna börjar kl. 9.00 i klassrummet.

Vi kommer att ha storsjung tillsammans för alla elever och personal på skolgården kl 9.30.

17 augusti 2018