Skolråd

Den 4 februari har vi skolråd kl 18.00-19.30 i musiksalen. Klassrepresentanterna
hälsas välkomna!

20 januari 2016