Ska ditt barn börja förskoleklass 2020?

Välkomna på informationsmöte 15 januari kl 18.00 i musiksalen plan 2.

/Skolledningen och personal i förskoleklasserna

28 november 2019