Kommunal besöksdag 1 juni

Den 1 juni 2023 är det "besöksdag" i Uppsala kommuns kommunala skolor. Det innebär att eleverna under eftermiddagen kommer att träffa de klasskamrater och de lärare de kommer att ha till hösten.

Allt detta samordnas i kommunen och på Domarringen har vi planerat att genomföra detta kl.13-14.

Blivande förskoleklasselever kommer att få en inbjudan med tid och plats och besöker skolan tillsammans med sina vårdnadshavare.

Årskurs tre träffar sina nya klasskamrater och lärare i mellanstadiets lokaler.

Elever i årskurs fem som ska gå på en kommunal skola kommer att besöka sin nya skola, information om tid får de från den nya skolan. Elever i årskurs fem som inte ska gå i en skola som har besöksdag den 1 juni kommer att få information från sin blivande skola om när de ger möjlighet för besök.

 

2 februari 2023