Sommarstängt på fritids

Fritidshemmet på Domarringen stänger veckorna 29, 30 och 31. 

Om behov av fritidsplats finns under de veckor skolan har sitt eget fritids stängt kommer plats erbjudas på annan skola.

12 februari 2015