Arbetslag Blå

Elin Besev Persson FkB

Mari Vidgar FkB

Erik Samuelsson FkB

Daniel Uggla 1B

Therese Öhman 1B

Thomas Sabel, fritids Blå

Åsa Eronen 2B

Tove Månsson 2B

Madelene Bosell, fritids Blå

Uppdaterad: