Arbetslag Blå

Maria Dahlén FC

Ingalill Fäst, FC

Ibrahim Yunus FD

Elin Besev Persson FD

Moa Holmberg, fritids

Gunder Engström, fritids

Mari Vidgar, FC och fritids

 

Uppdaterad: