Arbetslag Blå

Ylva Bunge 2B

Lisa Skogsberg FkB

Elin Besev Persson FkB

Daniel Uggla FkB

Thomas Sabel, fritids Blå

Åsa Eronen 1B

Carina Wall Nilsson 2B

Madelene Bosell, fritids Blå

Uppdaterad: