Skolråd

Plats: Musiksalen

24 oktober

Tid: 18:00– 19:30

Skolråd där klassrepresentanterna deltar.