Föräldramöte inför förskoleklasserna

Plats: i respektive klassrum

21 maj

Tid: 18:00 – 19:00