Föräldramöte åk 5

Plats: Klassrummen 5A, 5B, musiksalen 5C, 5D

4 september

Tid: 18:00