Föräldramöte åk 5

Plats: I klassrummen

10 oktober

Tid: 18:30– 00:00