Föräldramöte åk 4

Plats: Musiksalen 4C, 4D, 4E och klassrummet 4A, 4B

5 september

Tid: 18:00– 00:00