Föräldramöte åk 1-2

Plats: Musiksalen åk 1, klassrummet åk 2

6 september

Tid: 18:00– 00:00