Stab och ledning

Sinikka Pietilä skoladministratör

Camilla Larsson biträdande rektor

Jimmy Eriksson vaktmästare

Johan Skage rektor

Lena Olsson specialpedagog, biträdande rektor

1 december 2015