Organisation/ arbetslag

Arbetslag Blå:
Arbetslagsledare: Madelene Bosell
FkB, 1B, 2C, 2D
Fritids

Arbetslag Röd:
Arbetslagsledare: Åsa Lindström
FkA, 1A, 3A, 3D
Fritids

Arbetslag Gul:
Arbetslagsledare: Linda Görgård
FkC, 1C, 2A, 2B
Fritids

Arbetslag Flygeln:
Arbetslagsledare: Carina Winstedt
3B, 3C, 3E
Fritids

Arbetslag 4-5:
Arbetslagsledare: Petra Ekelund
4A, 4B, 4C, 4D, 4E
5A, 5B, 5C, 5D

Prest.ämneslärare
Arbetslagsledare: Tina Molin

Specialpedagoger
Arbetslagsledare: Lena Olsson

Elevhälsosteamet:
Johan Skage, Camilla Larsson, Lena Olsson, Birgitta Carlsson, Eva Hallqvist-Larsson, Eva Nyman, Maria Färdigs, Helena Carlsson, Annelie Lundgren, Kristina Aktiv.

Likabehandlingsteamet:
Johan Skage, Camilla Larsson, Lena Olsson, Eva Hallqvist-Larsson, Eva Nyman, Maria Färdigs, Helena Carlsson, Urban Andersson, Johanna Pettersson, Mona Danielsson, Åsa Eronen, Thomas Sabel

15 september 2016