Värdegrundsarbete - HÄJ

Under vecka 9 och 10 har skolan haft HÄJ-veckor med fokus på HÄJ, vänskap och värdegrund. HÄJ är en del av skolans värdegrundsarbete utifrån ledorden Hjälpsam, Ärlig och Juste.

Vi startade gemensamt med alla elever och personal på södra skolgården och sjöng tillsammans.

Under veckorna har vi arbetat på olika stätt kring temat. Bland annat har de äldre eleverna att intervjuat de yngre eleverna på skolan om vänskap, kompisar, kärlek - helt enkelt hur de anser att en HÄJ-kompis ska vara! Klicka här för att läsa ett urval av intervjuerna.

Eleverna har tillverkat HÄJ-armband och gjort handavtryck.

23 mars 2016