Skolstart vårterminen

Plats: I klassrummen

9 januari

Tid: 08:30–00:00